Profil

Profil

Proč zvolit mé služby? Překlady do češtiny vyhotovím z mnoha oblastí (společenské vědy, umělecké i odborné texty, titulkování filmů atd.). Překlady do španělštiny od

 
 
 
Jednota tlumočníků a překladatelů Asociace konferenčních tlumočníků v ČR